درباره من

محسن حاجیان هستم . هنرمند تجسمی و فیلمساز . سالهاستدر حوزه هنرهای تجسمی و سینما مشغول به فعالیت هستم و در این مسیر با کسب تجربه های متنوع دست به خلق آثار زیادی زده ام و پروژه های گوناگونی را به سرانجام رسانده ام.

وب سایت محسن حاجیان
وب سایت محسن حاجیان
  • Modeling
  • Industrial
  • Editing